IMG_2398.jpg

Engwall o Claesson utvendig linoljemaling

Engwall o Claesson linoljemaling er en tradisjonell linoljemaling til utvendig bruk.

Den har vist seg å få meget bra test resultater på motstand mot alger og svertesopp. Vi blander etter standard NCS og kan også hjelpe deg med å spesialbrekke etter en fargeprøve eller materialprøve.

Linoljemalingen fåes i 1 L og 5 liter.

Teknisk:
Bindemiddel : Rå svensk kaldpresset linolje og linstandolje
Pigment : Titandioxid,sinkhvit
Tørrstoff : 97-98 %
Glans : Blank. (Ca 60 glans, ny)
Tørketid : 24-34 timer
Tynner/vask : Lavaromatisk white spirit
Forbruk : 12-15 m2 per liter

Bestilling/info
Historisk maling AS
45404155 eller post@historiskmaling.no
Les mer her

Regn ut hvor mye du trenger til ditt hus:

Nytt / bart trevirke (grunning og 2 strøk) 5m2 pr. liter
Tidligere malt (2 strøk) 7m2 pr. liter

Husk å få med lav aromatisk white spirit til tynning.

Frakt:
Sender i posten(opptil 35kg) eller bring
Har avtale med budbil med leveranser østlandet/Norge

Huskeliste ved maling av linoljemaling:

  • God ventilasjon. Linoljemaling trenger tilgang på ny, frisk luft for å tørke. Varmt og tørt klima.
  • Treverket må ikke overstige 15% fuktighet. Fuktighetsmål på utsatte bygningsdeler. Husk på at kveld/morgen dugg kan “legge” seg på malingen.
  • Vi anbefaler svinebustpensler fra Gnesta, for jevn og tynn påføring av linoljemaling. Penslene kan oppbevares i vann fra dag til dag, når arbeidet pågår. Rengjøres i White Spirit og såpe.
  • Husk at det må strykes tynt og jevnt på per strøk. Ved tykke lag vil det dannes «skinntørking», og ved ujevn påføring kan det oppstå matte felter.
  • Linoljemaling på gulv anbefales ikke, da tørkeprosessen er lang.
  • Kvister må kvistlakkeres før maling.Anbefales ikke utvendig.
  • Linoljemalingen skal tynnes 40% med Lavaromatisk White Spirit ved grunning. Første strøk tynnes 20%, og ved 2 strøk benyttes den ufortynnet. Vurder om det trengs et strøk til,for god beskyttelse.
  • Dersom underlaget er forskjellig sugende, kan det oppstå matte felter.
  • Vær oppmerksom på at linoljemaling kan gulne. Utsatte områder kan være der malingsfilmen ikke utsettes for direkte sollys.
  • Brannfare! Filler brukt til linoljemaling kan selvantenne.

Annet:
Fra Engwall o Claesson nettsider:

Utvändig Linoljefärg är en linoljebaserad traditionell oljefärg baserad på svensk rå kallpressad linolja. Den innehåller mögelskydd och är avsedd för målning av träfasader, fönsterkarmar, foder, även målning på puts stuckatur och plåt mm.(se särskild anvisning linoljefärg på puts och linoljefärg på plåt.) I vissa RAÄ-kulörer ingår naturliga jordpigment, dessa pigment kan variera i kornstorlek och färgkulör mellan olika leveranser.

Målningsanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt. På nytt trä fodras tre strykningar, och på tidigare målat underlag, två strykningar. Vid första behandlingen på nytt trä spädes färgen med ca 40% alifatnafta och vid mellanstrykningen med 25%. Sista behandlingen sker med oförtunnad färg.

Vid målning på redan tidigare målad yta, kan första behandlingen som regel uteslutas. Vid plåtmålningen skall ev. rostfläckar avlägsnas och ytan grundas med alkalisäker grundfärg för metall, därefter målas två gånger med oförtunnad linoljefärg. Detta gäller även spikskallar, beslag och andra järnföremål. Färgen omröres väl från botten. Fukthalten i trä får ej överstiga 15%. Syntetkitt får ej övermålas! Produkten är godkänd för målning av Kauna panel.