Båstad kirke. Foto: Thore Bakk

Båstad kirke

Oppdrag:
Båstad kirke ble vasket og malt av oss første gang i 2009. Da var kirken meget soppangrepet. Etter vasking ble kirken malt to ganger med Engwall o Claessons linoljemaling, og kirken har siden holdt seg meget hvit og fin.
Bygget ble også vasket og malt i 2014.

Oppdragsgiver:
Trøgstad kirkelige fellesråd v/ kirkeverge Gunnlaug Brenne

Hvor:
Båstad, Østfold

Når:
2009/ 2014

Annet:
Vi har også utført mindre dekorasjonsarbeider inne i kirken.

Bildet er tatt av Thore Bakk.