20140129_101802

Fargetrapp / skrapestige / fargeundersøkelse

Vi kan hjelpe deg med å undersøke historie til huset ditt.

Dette gjøres ved å lage en fargetrapp. En møysommelig prosess, som går ut på skrape seg frem til underlagene. Når de historiske fakta er kommet opp i dagen, hjelper vi deg med å spesiallage eller finne frem nærmeste NCS-kode på
malingen slik at den blir lik den som engang var der.