IMG_5562

Kalking

Det finnes flere forskjellige typer av kalkmaling. Vi har laget vår egen lesket kalkmaling, som vi blant annet har benyttet på Spydeberg kapell og Rødenes kirke.
Denne ble lesket på den gode gamle måten etter oppskrift fra tidligere generasjoner!

På bildet under er det benyttet kalkmaling fra Keim. Dette bygget er pusset med hydrat kalkpuss, og deretter påført kalkmaling fra Keim med navn Romanit.