Tostrup Terrasse

Oppdrag:

Sommeren 2012 utførte vi malerarbeid utvendig på Tostrup terrasse 1, Oslo. Bygget fra 1897 trengte sårt vedlikehold, og vi vasket bygget godt, før det ble påført linoljemaling fra Engwall o. Claesson.

Tostrup terrasse er på byantikvarens gule liste, og har derfor spesielle krav til hvordan vedlikholdet skulle utføres.

Vi utførte også mindre snekker- og murreperasjoner på bygget, samt at vegger, vinduer og mur ble behandlet

Oppdragsgiver:


Hvor:

Oslo

Når:

2012

Annet: