Vindusrestaurering

vindusrestaurering

  • Skraping

  • fargetrapp/analyse

  • fjerning av maling og kitt med speedheater.

  • reparerer råte og andre skader.

  • hengsler og annet skaffer vi.

  • Rustbehandling med bl.a jernmønje.

  • setter inn nytt glass, alt fra munnblåst til moderne.

  • Linoljekitter

  • Maling med linolje, olje eller vannbasert maling.

  • vask og skraping av glasset.