Utvendig malerarbeid

utvendig malerarbeid

Vi utfører blandt annet:

  • Vasking av fasade

  • Skraping

  • Maling av utvendig panel

  • Maling av mur

  • Vindusrehabilitering

  • Maling av rekkverk

  • Oljing av terrasse

Vår hovedsesong for utvendig arbeider er fra april til september.

Bestilling av arbeid for neste sesong er i gang.

La oss være med på å øke verdien på boligen din! Regelmessig vedlikehold vil ivareta dine verdier og gi god avkastning ved ett eventuelt salg.