Malermestere i 5.generasjon

historien

Malermester Studsrud AS har lange tradisjoner med malere i slekten. Historien starter for fem generasjoner siden.


I 1860 kan vi se den spede begynnelse til malerhistorien i familien Studsrud. Da ble Petter Thorsen Volen født, og han startet som maler i 1875. Helt siden da og frem til i dag, har malerpenselen vært en del av vår hverdag. Petter hadde flere jern i ilden, og arbeidet ikke bare som maler. Han var i tillegg en ivrig skrothandler og symaskinselger!


I 1885 ble sønnen Thorvald født. Thorvald startet tidlig å arbeide, og sammen med far Petter, drev de bedriften sammen. Om sommeren arbeidet de som malere og på vinteren hogg de tømmer. De jobbet mye for det store ”Kiellander konsernet” og malte mange hytter for dem på Finnskogen. Rundt århundreskiftet fikk Petter jobb i Oslo, og hadde ofte dekorasjonsoppdrag som maling av rosetter, sjablonger, ådringer og marmoreringer.


I 1922 fødtes neste generasjon, og Harald Studsrud førte i 1938 håndverket videre slik som sin far. Under krigsårene var det lite å gjøre som maler, og de jobbene som dukket opp var arbeid for tyskerne. Thorvald og Harald ble enige om å ikke arbeide for dem. Etter krigen var det full fart igjen som maler. I 1955 gikk Thorvald av med alderspensjon. Harald ble far til Asbjørn i 1947, og de to startet i 1964 firmaet Maler H. Studsrud & sønn.


Høsten 1998 byttet firmaet navn til Malermester Studsrud AS, og ble aksjeselskap.  Asbjørns sønner begynte som lærlinger i 1995 og har mottatt både svennebrev og mesterbrev. Roger og Bjørn etterutdannet seg i 2000-2002. Roger er utdannet malermester og er i tillegg utdannet dekorasjonsmaler ved Palm Fine Arts i Norrkjöping i Sverige. Bjørn er daglig leder i bedriften, malermester og interiørdesigner.


I dag har bedriften høyt kvalifiserte ansatte og vi arbeider i hovedsak på Østlandet. Firmaet har stort malerverksted og lager lokalisert i Ørje. Bedriften har også kontor og showroom i tilknyttning til dette.


Kvalitet gjennom fem generasjoner siden 1875!