Antikvarisk restaurering

fargetrapp

Vi kan hjelpe deg med å finne historien til huset ditt. Dette gjøres ved å lage en fargetrapp. En møysommelig prosess, hvor man skraper seg frem til underlagene. Når de historiske fakta er kommet opp i dagen, hjelper vi deg med å spesiallage eller finne riktig farge malingen slik at den blir lik den som engang var.


kalk

Det finnes flere forskjellige typer kalkmaling. Vi har laget vår egen lesket kalkmaling, som vi blant annet har benyttet på Spydeberg kapell og Rødenes kirke. Denne ble lesket på den gode gamle måten etter oppskrift fra tidligere generasjoner!

malingsfjerning

Vi fjerner maling med skrape, varmebehandling med Speedheater eller med kjemikaler. 

strekking av jutestrie og lerret

Vi strekker jutestrien på den gamle håndtverkermåten med nellikspiker og hammer. 

vindusrestaurering

Vi reparer og maler opp dine vindusrammer på vårt malerverksted.

Møbelrestaurering