Eidsberg Kirke

Eidsberg Kirke

Eidsberg kirke er en gotisk kirke med vesttårn fra ca. 1250- tallet, som man antar har vært en romansk steinkirke fra tidligere. Kirken blir kalt Østfolddomen, og ligger i Eidsberg i Indre Østfold kommune. I 1880-1881 ble det gjennomført en omfattende ombygging av kirken. Den ble da gjort om til en korskirke, og man fikk nytt kor, tårn og sakristi. Kirken har plass til 460 stk. Vi har utført malerarbeid utvendig og innvendig i kirken over flere tiår. Noe av det siste arbeidet som er utført, er sliping av gulvene i kor og skip. Arbeidet er utført i samarbeid med riksantikvar.