Tostrup Terrasse

Tostrup Terrasse, Oslo

Det flotte bygget fra 1897 trengte sårt en utvendig oppgradering av fasader og vinduer. Vi utførte maler- og noe tømrerarbeid på bygget sommeren 2012. Leilighetsbygget er listeført på byantikvarens gule liste i Oslo, og hadde tydelige føringer på hvordan vedlikeholdet skulle utføres. Bygget er malt med linoljemaling fra Engwall o Claesson.